Voor de door u georganiseerde evenementen kunt u medische ondersteuning aanvragen in de vorm van eerste hulpverleners.

Evenementen kunnen zijn: fietstochten, sporttoernooien, spelmiddagen eventueel Elfstedentocht op de schaats en dergelijke.

Omdat onze vrijwilligers vaak ook zelf een betaalde baan hebben heeft u de meeste kans op hulpverleners in de avonduren en in het weekend.

Ons verzorgingsgebied is de gemeente Dongeradeel.

Onze hulpverlening is niet helemaal kosteloos. De kosten zijn afhankelijk van de aard van het evenement (commercieel of niet). Ook de hoeveelheid tijd die er voor nodig is zal van invloed zijn. En er wordt van u verwacht dat u onze hulpverleners op tijd, kosteloos, van eten en drinken voorziet.

Onze hulpverleners zijn duidelijk herkenbaar en hebben voldoende materiaal bij zich.

Bij langdurige evenementen wordt er in wisseldienst gewerkt.

De coƶrdinatoren voor de hulpverlening zijn te bereiken via hulpverlening@ehbodokkum.nl.

Om er vrij zeker van te zijn dat wij aan uw hulpaanvraag kunnen voldoen moet u ruim van te voren (liefst 4 weken) uw aanvraag via het Aanvraagformulier Hulpverlening, volledig ingevuld, insturen.